skip to Main Content

கபசுர நீர் வழங்கல்

பிரம்மரிஷி ஆத்ம கணானந்த ஜி அவர்களுடன் இணைந்து சுத்தானந்த இந்து இளைஞர் சங்கம் 17.12.2020 மற்றும் 20.12.2020 ஆகிய தினங்களில் கொரோணா எதிர்ப்பு சக்திக்கான கபசுர நீரினை காச்சி வழங்கியுள்ளார்கள் இதன் மூலம் ஆயிரத்திற்கும் மேற்ப்பட்டவர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

 

 

Back To Top